Een herinnering

Dag en nacht bereikbaar 06 – 82883124

Afscheidsdienst

Uitvaart

We nemen de tijd een afscheidsviering voor te bereiden die past bij de overledene en bij u als nabestaanden. Vergeet niet dat u als nabestaanden verder moet en de afscheidsviering voor u een begin moet zijn om verder te kunnen met een mooie herinnering.

 

Begrafenis of crematie

Bij een begrafenis wordt vaak een kerkdienst gehouden, bij een crematie een dienst in de aula van een crematorium.

Toch zijn er veel meer mogelijkheden tegenwoordig. Bij een begrafenis of crematie kan de afscheidsdienst ook plaatsvinden op een andere locatie. Denk daarbij aan een dorpshuis, sportkantine, of misschien gewoon thuis.

 

Bijna alles is mogelijk, voorop staat wat goed en vertrouwd voelt.

 

Dag van de uitvaart

Favoriete muziek, een herkenbaar ritueel, kaarsen, gedichten,… we hebben de tijd om toe te werken naar de dag van de uitvaart.
Ieder die wil heeft hierin zijn of haar aandeel, we spreken alles goed door.